+48 58 306 59 59

oferta

 

Oferujemy do sprzedaży wraz z usługą montażu i uruchomienia sterownik zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne żródła energii odnawialnej. Sterownik został opracowany i zbudowany w ramach współpracy naszej Firmy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej.

Montaż sterownika systemu pozwoli na optymalne wykorzystanie energii wytworzonej przy wykorzystaniu żródeł energii odnawialnej ale także energii z tradycyjnych żródeł cieplnych. Poprzez zastosowane oprogramowanie sterownika, urządzenie jest w stanie zapewnić wykorzystanie energii według oczekiwań Użytkownika zapewniając zarówno komfort cieplny budynku jak i maksymalnie korzystne dopasowanie zużycia energii w stosunku do uwarunkowań ekonomicznych. Sterownik może zostać wyprodukowany i oprogramowany specjalnie pod konkretny budynek lub zespół budynków , w wersji zarówno dla domków jednorodzinnych jak i dużych obiektów kubaturowych.

 

Oferujemy współpracę w realizacji:

  • Budowy kompleksowych systemów ciepłowniczych
  • Budowy sieci ciepłowniczych preizolowanych i tradycyjnych
  • Budowy, modernizacji i remontów instalacji technologicznych dla przemysłu energetycznego, paliwowego, farmaceutycznego i spożywczego
  • Budowy, modernizacji i remontów zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych także dla materiałów trujących lub żrących
  • Wykonaniu sieci i instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych
  • Montażu węzłów cieplnych i kotłowni
  • Prac spawalniczych wszystkimi metodami spawalniczymi
  • Robót ziemnych
  • Usług transportowo - sprzętowych