+48 58 306 59 59

Projekt BMB SANTECH SP. z o.o. Sp. K.

 

„Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego.

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020Beneficjent: BMB SANTECH SP. z o.o. Sp. K.
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0125/17

Wartość​ projektu:  5 526 574,50 PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 993 150,00 ​PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 996 375,69 ​PLN

 

CELE PROJEKTU

Projekt zakłada rozbudowę firmy o halę montażowo - produkcyjną oraz wyposażenie jej w urządzenia i maszyny potrzebne do wdrożenia całkowicie nowego produktu do oferty Wnioskodawcy. Produktem tym będzie zintegrowany system ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystujący wielomodalne źródła energii odnawialnej.