+48 58 306 59 59

przetargi

2017
 • Gdańsk, 22.12.2017r.
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017
   na realizację zadania prac budowlanych związanych ze wzniesieniem budynku biurowo-socjalnego z halą magazynowo-produkcyjną w Gdańsku , ul. Żuławska dz. nr 24 obręb 124
    
   zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym "Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii odnawialnej w celu rozszerzenia oferty firmy BmB Santech i zwiększenia jej konkurencyjności oraz potencjału rozwojowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane" wsparcie dotacyjne.

   Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne. Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0125/17

  • link do zapytania i dokumentacji

    https://drive.google.com/drive/folders/1p91cGTNVgLe_bXqMoZAGIAzB4fNcyKgK?usp=sharing

  • Odpowiedzi na pytania aktualizacja 05.01.2018r.

   https://drive.google.com/open?id=172nBpR1pNH1U4SQ6NKnr7uayB9QhuU4P

  • Dodano pliki w formacie DWG 08.01.2018r

   https://drive.google.com/drive/folders/1CfBmPKH86AHARMlmnn6trQ8uuMWy05hz?usp=sharing

  • Poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską w ZAPYTANIE OFERTOWE 01122017.PDF w pkt. 10 "zakończenie: 30.11.2018"
  • Odpowiedzi na pytania aktualizacja 09.01.2018r.

  • Dodano pliki w formacie DWG/PDf 16.01.2018r
  • Odpowiedzi na pytania aktualizacja 16.01.2018r.

   https://drive.google.com/open?id=1lrRTnylKXDNyogZrqWxwjCVMohkDmcj6

 

 • Gdańsk, 25.01.2017 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej
   ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2.3.2/POIR/2016
   na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

  • Najkorzystniejszą ofertę złożyła jednostka naukowa PG wydział Mechaniczny na realizację usługi związanej z opracowaniem zintegrowanego systemu ogrzewania budynku mieszkalnego wykorzystującego wielomodalne źródła energii.

 

 • Gdańsk, 18.01.2017 r.
  • ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2016
   na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Poddziałania 2.3.2„Bony na innowacje dla MŚP”

  • W związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, BmB Santech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu zgodnie ze specyfikacją zawartą w pkt I.

  • link do zapytania:

https://www.myqnapcloud.com/smartshare/66egi4mknp2m269107y46zyd_6latqYm