+48 58 306 59 59

realizacje

2017

MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MORĄGA W CELU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI.

Wykonanie sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków Kolonii Warszawskiej w Morągu:

 • sieć wysokoparametrowa z osiedlowym węzłem cieplnym, długość wykonanej sieci 2x202m. Wykonano bez wykopowe przejście pod parkingiem  warsztatu samochodowego: technologia – przecisk, długość 2x63m
 • wybudowano dwukondygnacyjny budynek wymiennikowni ciepła o pow. użytkowej 139,58 m2
 • wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku osiedlowego węzła cieplnego z rur żeliwnych oraz PVC-U
 • wykonano sieć niskoparametrową od osiedlowego węzła cieplnego w pasie drogowym ulic Chopina, Topolowej, Moniuszki, Krańcowej, Paderewskiego, Klonowej, Wierzbowej. Długość sieci z przyłączami 2 x 5320m, łącznie do sieci podłączono 159 budynków mieszkalnych.
 INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O.  W MORĄGU
 • 05.2017 wykonanie usług remontowych podczas Postoju Remontowego WIOSNA 2017 na Rafinerii Lotos w Gdańsku
INWESTOR: LOTOS SERWIS
2016
BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH Z RUR PREIZOLOWANYCH NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA, SOPOTU, ORAZ STAROGARDU GDAŃSKIEGO
 • Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych zasilających osiedle mieszkaniowe Brodwino w rejonie ul. Obodrzyców, Cieszyńskiego i Oskara Kolberga w Sopocie. Łączna Długość 2669,7 mb.
 • Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych zasilających osiedla mieszkaniowe w rejonie ul. Mazowieckiej i Kujawskiej w Sopocie. 2x DN 32/110 do DN 100/200 L= 900 mb
 • Budowa Ciepłociągu 2x DN 300/450 od komory K-57 przy ul. Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku do osiedla Kamienny Potok w Sopocie. 2x DN 125/225 do DN 250/400 L=950,1 mb
 • Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych zasilających osiedle Mickiewicza i Abrahama w Sopocie. 2x DN 32/110 do DN 150/250 L= 1762,8 mb
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Starogardzie Gdańskim. 2x DN 32/110 L= 18,7 mb
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Starogardzie Gdańskim 2x DN 32/110 L= 14,7 mb
 • Budowa sieci preizolowanej wraz z przyłączami do budynku nr 12 przy ul. Oliwskiej oraz budynku nr 4 przy ul. Solec w Gdańsku. 2x DN 32/110 do DN 50/125 L= 101,9 mb
 • Przebudowa osiedlowej sieci i przyłączy ciepłowniczych przy Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim. 2x DN 50/125 do DN 150/250 L=375,8 mb
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Andersa w Sopocie. 2x DN 50/125 do DN 300/450 L=886,9 mb

INWESTOR: GPEC SERWIS SP. Z O. O. W GDAŃSKU

 • Wykonanie sieci ciepłowniczej 2x DN 50/125 do DN 200/400 L= 456,5m wraz z wykonaniem mikrotunelingu DN 600 L=68 mb pod drogą krajową S6 dla potzreb zadania "Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi: Etap I- Budowa północnej części powiązania drogowego wraz z włączeniem go do drogi krajowej nr 6; Etap II-Rozbudowa drogi gminnej-ul. Potokowa-od ulicy Stefczyka do ul. Gryfa Pomorskiego"

INWESTOR: KRUSZYWO SP. Z O. O. W LINI

 • Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów przy ul. Bema / IArmii Wojska Polskiego w Gdyni 2xDN 250, L=120 m

INWESTOR: OPEC SP. Z O. O. W GDYNI

2015
 • SIEĆ CIEPŁOWNICZA NA TERENIE PORTU WOJENNEGO W GDYNI
 • WYKONANIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DN 32 I KABLA STERUJĄCEGO TYPU SKRĘTKA UTP
 • ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE/WYKOŃCZENIOWE W WĘZŁACH CIEPLNYCH
 • WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMPAKTOWYCH WĘZŁÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO BUDYNKÓW ORAZ INTEGRACJA Z NADRZĘDNYM SYSTEMEM AUTOMATYKI.
 • REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA WĘZŁY CIEPLNE-ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, WYKOŃCZENIOWE

       INWESTOR – TYM-BUD PRUSZCZ GDAŃSKI

 • MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W PORCIE WOJENNYM W GDYNI.

- Wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o DN 200/315-32/110m oraz sieci C.W.  z rur PEX DN 75/140-25/75 o długości 4x5500m

- Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic kompaktowych węzłów przyłączeniowych oraz integracja z Centralnym Serwerem Zarządzania systemem
  ciepłowniczym Portu Wojennego w Gdyni i sterownikami i ciepłomierzami OPEC Gdynia w węzłach grupowych.

- Zamontowanie i uruchomienie systemu komunikacji radiowej w paśmie 5GHz (standard Ethernet TCP/IP)

- Położenie kabla optotelekomunikacyjnego, umożliwiającego pracę węzłów w systemie zdalnego sterowania parametrami i monitoring przez operatora systemu.

INWESTOR – TYM-BUD PRUSZCZ GDAŃSKI

 • PRZEBUDOWA NISKOPARAMETROWEJ OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W GDYNI PRZY UL. GRANICZNEJ i II MPS

- Wykonanie sieci niskoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 80/160-250/400mm o łącznej długości 1560 m.

 • PRZEBUDOWA NISKOPARAMETROWEJ OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY KG-8KG-9 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. II MPS

- Wykonanie sieci niskoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 80/160-250/400mm o łącznej długości 2x257 m.

- Wykonanie sieci niskoparametrowej z rur PEX preizolowanych DN 32-125mm o łącznej długości 514 m.

- Wykonanie przyłącza niskoparametrowego do budynków  z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 50/125-65/140 mm o łącznej długości
  2x88 m.

- Wykonanie przyłącza niskoparametrowego do budynków  z rur PEX preizolowanych DN 25-40 o łącznej długości 2x87 m.

INWESTOR – OPEC GDYNIA

 • PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY K-116 DO KOMORY K116/3 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. WÓJTA RADTKEGO W GDYNI

- Wykonanie sieci wysokoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 50/125-80/160 mm o łącznej długości 2x237 m.

 • PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY K-116/2 DO DO BUDYNKÓW PRZY UL. WÓJTA RADTKEGO I JANA Z KOLNA

- Wykonanie przyłączy wysokoparametrowych z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 40/110-50/125 mm o łącznej długości 2x68 m.

 • PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD KOMORY K-118 DO KOMORY K118/1 PRZY ULICY WŁADYSŁAWA IV I JANA Z KOLNA

- Wykonanie sieci i przyłącza wysokoparametrowego z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 40/110-65/140 mm o łącznej długości 2x120 m.

 • PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE KOMORY K-114/4 DO BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA

- Wykonanie sieci wysokoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 100/225-125/200 mm o łącznej długości 2x180 m.

 • PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYSOKOPARAMETROWEJ DO BUDYNKÓW PRZY UL. SZKOLNEJ I STAROWIEJSKIEJ

- Wykonanie sieci wysokoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 50/125 o łącznej długości 2x126 m.

 • PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z SIECIĄ TELEMETRYCZNĄ OD KOMORY K-116/9 DO BUDYNKÓW PRZY UL. 10 LUTEGO

- Wykonanie sieci wysokoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 40/125-80/160 mm o łącznej długości 121,30 m.

 • PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z SIECIĄ TELEMETRYCZNĄ OD KOMORY K-116/9 DO KOMORY K116/7 DO BUDYNKÓW PRZY UL. 3 MAJA

- Wykonanie sieci wysokoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 125/225 mm o łącznej długości 103,9 m.

INWESTOR – OPEC GDYNIA

 • PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NISKICH PARAMETRÓW WRAZ Z PRZYŁĄCZENIAMI ZASILAJĄCYMI BUDYNKI ZE STACJI GRUPOWEJ SW3 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. BRZECHWY W GDYNI NA SIEĆ WYSOKICH PARAMETRÓW.

- Wykonanie sieci wysokoparametrowej z rur stalowych preizolowanych z instalacją alarmową IMPULS DN 50/125-200/315 mm o łącznej długości 1952,4 m.

- Wykonanie przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Brzechwy, Chwaszczyńskiej, Makuszyńskiego, Tuwima, Porazińskiej z rur stalowych preizolowanych
  z instalacją alarmową IMPULS DN 32/110-65/140 o łącznej długości 1783,6 m.

INWESTOR – OPEC GDYNIA

 • DOSTAWA I MONTAŻ MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH ISOPLUS W TECHNOLOGII TWIN PIPE. 

INWESTOR – KOS-EKO KOŚCIERZYNA

2014
 • TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ GDAŃSK G.W. - OHL OBRASCON (HISZPANIA)

  Montaż instalacji kanalizacji deszczowej rurociąg żeliwny Dn 400 mm 2250 mb

  w trakcie realizacji

 • PORT MAR-WOJ GDYNIA INWESTOR – RZI GDYNIA

  Modernizacja systemu ciepłowniczej w tym montaż sieci 2*150/250 – 32/63 l= 9740 mb. i montaż węzłów ciepłowniczych 93 kpl.

  w trakcie realizacji

2013
 • SŁOWACKIEGO – IV ETAP G. W.- HYDROBUDOWA – POLSKA S.A OHL S.A.

  Trasa Słowackiego zad- IV Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu – przebudowa sieci ciepłowniczych preizolowanych Dn 300/450 – 150/250 l=2*550 mb.

  19.01.2013

 • SIEĆ CIEPŁOWNICZA DO PORTU LOTNICZEGO GDYNIA KOSAKOWO INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Montaż sieci Dn 2* 200/355 mm. l=460m

  01.03.2013

 • MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ETAP II INWESTOR - MPCK „KOKSIK”

  Wymiana sieci ciepłowniczej typu TWIN Dn 150/400 mb. 1812 montaż węzłów ciepłowniczych 56 kpl.

  01.09.2013

 • PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZAEJ DO PORTU LOTNICZEGO - RĘBIECHOWO GDAŃSK INWESTOR - UNICOM GDAŃSK

  Wymiana sieci ciepłowniczej Dn 250/400 l=2*850 m.

  01.09.2013

 • TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ GDAŃSK G.W. - OHL OBRASCON (HISZPANIA)

  Przebudowa sieci ciepłowniczej 2*Dn 500/610 mm 1260 mb.

  01.09.2013

2012
 • WYMIANA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE PORTU I STOCZNI NAUTA W GDYNI INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Wymiana sieci ciepłowniczej Dn 300/450 – 200/315 l=2 x 900 mm ( estakada + kanały przelotowe) + montaż 8 węzłów o mocy 300-180 kwh

  16.08.2011 do 15.01.2012

 • WYMIANA SIECI OSIEDLOWEJ DN 150/400 W REDZIE INWESTOR - MPCK „KOKSIK”

  Wymiana sieci na sieć typu TWIN DN 150/400- 2X1126m + odtworzenie terenu + montaż węzłów cieplnych 21 szt.

  10.07.2011 do 30.09.2012

 • TRASA SŁOWACKIEGO – II ETAP G.W. - HYDROBUDOWA - POLSKA S.A.

  Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego – zad II – przebudowa sieci ciepłowniczych preizolowanych Dn 400/520 -80 /160 l=2x1130m

  31.12.2012

2011
 • SIEĆ CIEPŁOWNICZA DN 300/450 W GDYNI UL. ŚMIDOWICZA INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Montaż sieci ciepł. 300/450 l = 1900 mb w tym przecisk pod ulicami, komora ciepłownicza +2 węzły ciepłownicze o mocy 180 kwh

  15.05 do 30.10.2011

 • POHULANKA INWESTOR - GPEC

  wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr A,B,C położonych przy ul. Pohulanka w Gdańsku (PB Górski Sp. z o.o.)

2010
 • GRABOWO INWESTOR - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WIERZYCA

  Wymiana sieci cieplnej i modernizacja węzłów cieplnych 11 kpl.

  15.09.2010

 • SIEĆ CIEPŁOWNICZA 2 x 250/350 INWESTOR - M.E.C Piła sp. z o .o

  Budowa SIECI OD BUDYNKU STAROSTWA DO PUNKTU WŁĄCZENIA W PILE l= 2 X 846 mb

  15.07 do 29.09.2010

 • JABŁONIOWA, OSIEDLE LAWENDOWE WZGÓRZA - ROBYG INWESTOR GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku nr B1 oraz wykonania fragmentu magistralnej sieci Dn500 (48m z etapu II) położonych przy ul. Jabłoniowej, os. Lawendowe Wzgórza w Gdańsku (ROBYG)

  30.06.2010

 • JABŁONIOWA (ROBYG) INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie szczelnych przejść zabezpieczających przed przenikaniem agresywnych wód gruntowych w komorze K2 na magistralnej sieci ciepłowniczej Dn 500 „Jabłoniowa-Przywidzka” w Gdańsku (ROBYG Sp. z o.o.)

  09.04.2010

 • POHULANKA INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr A,B,C położonych w rejonie ul. Pohulanka w Gdańsku (PB GÓRSKI Sp. z o.o)

  30.09.2010

 • CENTRUMM WZGÓRZE INWESTOR OPEC GDYNIA

  Demontaż i modernizacja sieci Dn 150 w systemie preizolowanym wraz z ponownym montażem i izolacją dodatkowych kolan hamburskich oraz umocowanie ciepłociągu na konstrukcji wsporczej. Zmiana przebiegu trasy sieci w okolicach ul. Górskiego

 • NAD JAREM INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi oraz rurociągiem teletechnicznym do budynków mieszkalnych wielorodz. Nr 1,2,3,4,5,6 położonych przy ul. Guterskiego, na osiedlu Nad Jarem w Gdańsku (Towarzystwo Inwestycyjne Inwesting S.A.)

  16.02.2008 do 30.06.2010

 • WIELKOPOLSKA - HABENDA INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi oraz rurociągiem kablowym teletechnicznym do budynków zespołu mieszkalnego HANENDA przy ul. Wielkopolskiej w Gdańsku (ALLCON) Inwestycja długoterminowa.

  31.07.2008 do 30.09.2010

2009
 • POLANKI Nadmorskie Centrum Medyczne Gdańsk.….INWESTOR GPEC GDAŃSK

  Przełożenie sieci cieplnej wysokoparametrowej oraz wykonanie przełącza do budowlanego budynku w Przychodni Polanki w Gdańsku Oliwie ul. Polanki 7

  25.11.2009

 • JABŁONIOWA INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej oraz przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr B 1 położonego w rejonie ul. Jabłoniowej w Gdańsku (Murapol S.A.)

  16.11.2009

 • JABŁONIOWA INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej 2xDn 500 od punktu A - komora k-1 (w ulicy Warszawskiej) do punktu B - Komora K-2 wraz z odgałęzieniem 2xDn 300 od punktu B do komory K-3 (okolica ul. Jabłoniowej) oraz punktu B do końca zakresu I etapu budowy (sieć 2xDn 500- odcinek 26 m)

  30.11.2009

 • TENISOWA INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej od punktu A do punktu B oraz przyłącza ciepłowniczego od punktu B do budynku mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Tenisowej w Gdańsku (NORDCOOP Sp. z o. o.)

  15.09.2009

 • BEMA INWESTOR - WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

  Wykonanie i montaż węzła ciepłowniczego Gdańsk ul. Bema

 • REDA INWESTOR - MPCK „KOKSIK”

  1. Prefabrykację elementów sieci ciepłowniczej preizolowanej magistralnej Dn 150 w Redzie

  2. Prefabrykację elementów sieci ciepłowniczej preizolowanej rozdzielczej w Redzie

  3. Budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej magistralnej Dn 150 zasilającej Osiedla „Nad Rzeką” w Redzie

  4. Wykonanie przecisku Dn 600 pod ulicą Łąkową dla rurociągu sieci ciepłowniczej preizolowanej magistralnej w Redzie

  5. Budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej rozdzielczej do budynków Osiedla „Nad Rzeką” w Redzie.

  różne terminy do poszczególnych zadań

 • GALERIA RUMIA INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego etap I i II

  30.09.2009

 • REDA INWESTOR - MPCK „KOKSIK”

  Przyłącze ciepłownicze do budynku W9-W10,W8; C-DERLING w Redzie

  01.07.2009

 • SŁOWACKIEGO INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku nr A przy ul. Słowackiego w Gdańsku + dokumentacja projektowa

 • EC STAROGARD INWESTOR - Elektrociepłownia Starogard

  Dt/10/09 - roboty technologiczne na rurociągach pary i co ul. Jabłonowska DT/12/09 - roboty technologiczne na rurociągach pary i co

  09.07 do 11.07.2009

 • KWIDZYN G.W. - SATURN

  Wykonanie elementów sieci ciepłowniczych w ramach realizacji umowy na wykonanie sieci ciepłowniczej realizowanej dla PEC Sp. z o.o w Kwidzynie

  31.07.2009

 • STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA G.W. - SIEMENS POLSKA

  Wykonanie dodatkowych odcinków sieci zewnętrznych i instalacji w budynkach do węzłów oraz założenie płaszcza z folii aluminiowej na zainstalowanie rury preizolowanej sieci zewnętrznych w kanałach i w gruncie

 • GALERIA RUMIA INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Budowa przyłącza do budynku użytkowego zlokalizowanego w Rumii przy ul. Sobieskiego

  04.06.2009

 • KOPECKIEGO INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków mieszkalnych nr 3a, 3b, 4a, 4b, 5 położonych w rejonie ul. Kopeckiego w Gdańsku (SM Chełm)

  30.04 do 31.10.2009

 • JELITKOWSKA INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Wykonanie przedłożenia sieci cieplnej 2xDn 400 na odcinku od A do G położonej przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku (NDI Jelitkowo Sp. z o.o.)

  20.04.2009

 • CHWASZCZYŃSKA INWESTOR OPEC GDYNIA

  Budowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni

  30.03.2009 

Rok 2008
 • STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA G.W. - SIEMENS POLSKA

  Wykonanie modernizacji sieci cieplnej zew. Przewidzianej w zad.2 różne zadania w różnych terminach

  15.10.2008

 • K-2 KOŚCIERZYNA INWESTOR - KOSPEC KOŚCIERZYNA

  Modernizacja miejskiego systemu zaopatrzenia w ciepło dla źródła K-2 przy ul. Świętopełka w Kościerzynie

  30.11.2008

 • ŻNIWNA/ WEJHEROWO INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Pakiet I IW 583– Budowa przyłączy ciepłowniczych od komory do bud. wielorodzinnych – ul. Żniwna 1-2; 1-3; 1-4 w Gdyni Pakiet II IW 594; IW 595- budowa przyłączy ciepłowniczych do bud. wielorodzinnych wraz z montażem kompaktowych węzłów cieplnych - ul. 12 Marca 185,187 i ul. Judyckiego 9 w Wejherowie IW 583 - technologia 30.11.2008 - prace odtworzeniowe 15.12.2008 IW 594 i IW 595 - technologia 30.10.2008 - prace odtworzeniowe 15.11.2008

 • SZAFARNIA INWESTOR - GPEC GDAŃSK -BW HOTEL

  Przełożenie sieci ciepłowniczej 2x323/450 wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku mieszkalnego i hotelowego w rejonie ul. Szafarnia w Gdańsku

  15.10.2008

 • NAD WODĄ INWESTOR - MYŚLIWSKA GPEC GDAŃSK

  Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi oraz rurociągiem kablowym teletechnicznym wzdłuż sieci ciepłowniczej do budynków wielorodzinnych osiedla "NAD WODĄ" w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej (ARSKOM Sp. z o. o. S.K.A.)

  06.09 do 15.10.2008

 • STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA G.W. - SIEMENS POLSKA

  Demontaż rurociągów w kanałach zew. wykonanie zew. sieci cieplnej wykonanie sieci parowej

  30.09.2008 

 • CZERWONY DWÓR INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Kompleksowe wykonanie węzłów cieplnych dla budynków w rejonie ul. Czerwony Dwór oraz Chłopskiej

  31.08.2008

 • CZERWONY DWÓR INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Czerwony Dwór oraz Chłopskiej

  ZAD.2 wykonanie rurociągów kablowych teletechnicznych

  31.08.2008

Rok 2007
 • BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ UL. CEYNOWY W RUMI INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Budowa sieci ciepł. 2*Dn 300/500 l=560 mb.

  Budowa sieci ciepłowniczej

  Na terenie AUCHAN ZAD. 1 DN 300/500 – 80/160 L=1538mb.

  Na terenie AUCHAN ZAD. 2 DN 300/500 – 80/160 L=3310 mb.

  Na terenie Osiedla na ul. Podchorążych i ul. Godebskiego Dn 200/400 – 100/200 l=1473mb. 

 • MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH INWESTOR - GPEC GDAŃSK

  Dn 25/90 do Dn 200/315 L= 2*3945 i montaż węzłów cieplnych 21 Kpl.

 • SIEĆ CIEPŁOWNICZA Dn 25/90 – 100/200 mm L=2*868m INWESTOR - MPCK ”KOKSIK”

Rok 2006
 • MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZYCH INWESTOR – GPEC GDAŃSK

  Dn 32/110, Dn 400/560 L= 2*3918 mb. i montaż węzłów cieplnych - 40 szt.

Rok 2005
 • MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO INWESTOR - POLPHARMA STAROGARD GD.

  Wymiana sieci rurociągów parowych niskiego i wysokiego ciśnienia Dn 25/110, Dn 250/560 l=3720 wraz z rozbudową konstrukcji estakad i montażem 9 węzłów o mocy 4580 KW

  Modernizacja instalacji pary kondensatu, sprężonego powietrza, próżni, azotu, dwutlenku węgla, na obiektach czynnego zakładu pracy 

 • ZADANIE „INSTALACJA 2000” INWESTOR - LOTOS S.A., G.W. - NAFTOREMONT PŁOCK

  Modernizacja rurociągów technologicznych - ropy, benzyn, ługu, pary.

Rok 2004
 • MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W REDZIE INWESTOR MPCK „KOKSIK”

  Montaż rurociągów ciepłowniczej Dn 30/90, 200/315 l=2*800 mb.

 • MONTAŻ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ WESTERPLATTE G.W. - ZITE PROMAT

  Sieć ciepłowniczej co, cw i cyrkulacji (cztero-przewodowa) l=4*397m

 • MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO NA TERENIE COS WŁADYSŁAWOWO INWESTOR - COS WŁADYSŁAWOWO

  Montaż sieci ciepłowniczej 2*125/225 l=2*195 i montaż węzła cieplnego o mocy 4,3 MGW.

Rok 2002/2003
 • BUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA WŁADYSŁAWOWO INWESTOR - ENERGOBALTIC

  Budowa sieci ciepłowniczej Dn 25/90 – 350/500 l=2*9520 mb. – montaż węzłów cieplnych - 120 szt.

 • MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO MIASTA MALBORKA INWESTOR - PEC MALBORK

  Montaż sieci 2* 40/110 – 250/400 l=2300 mb. i montaż węzłów cieplnych 9 kpl.

Rok 2000
 • MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO M. MALBORKA INWESTOR - PEC MALBORK

  Montaż sieci 2*250/450 l=720m

 • SIEĆ CIEPŁOWNICZA W WEJHEROWIE INWESTOR - OPEC GDYNIA

  Montaż sieci ciepłowniczej 2*200/315 l=1150 m.

 • MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ INWESTOR - POLAND SERVICES INTERNATIONAL MEAT

  Dn 700/900 - 400/560 l=4*240mb

 • MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ G.W. - ABB ELBLĄG

  Wykonanie prac budowlano – montażowych kotłowni parowej opalanej drewnem wg. projektu systemu szwedzkiej firmy Jarnforsen Eenergi System ABB